Ik doe iedere dag opnieuw mijn uiterste best om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zo zijn dat je ontevreden bent over de dienstverlening. Het is dan mogelijk om een klacht in te dienen. Ik neem iedere klacht heel serieus en wil graag weten wat er aan de hand is. Zo kan ik mijn dienstverlening verder verbeteren.

 

Bespreek jouw klacht

Wanneer er sprake is van een klacht dan wil ik je vragen deze binnen 14 dagen na de genoemde situatie met mij bespreekbaar te maken. Een gesprek kan een probleem vaak al oplossen.

Als dat niet mogelijk is, dan kunt je vragen voor de inzet van een zogenaamde klachtenfunctionaris.

Wordt ook daarmee de klacht niet opgelost? Dan kunt je een klacht indienen bij de onafhankelijke Geschilleninstantie. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG zal bij de ingediende klacht ook beoordelen of die procedure eerst is gevolgd en zo nee naar de reden daarvan vragen. Een klacht indienen bij de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG kan via: https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/